NIERUCHOMOŚCI akty prawne

regulujące zasady działania rynku nieruchomości w Polsce 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY KREDYTOWANIA
w ramach programu RODZINA NA SWOIM

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. 183 z 2006 r. poz. 1354)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. 136 z 2007 r. poz. 955) 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. 223 z 2008 r., poz. 1465)      

AKTUALIZACJA PROGRAMU W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


USTAWA 
O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO